Usługi

Firma ECO SERWIS świadczy usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, nieczystości płynnych, wywozu gruzu, selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania terenów zielonych.

Wszelkie informacje dotyczące świadczenia usług przez naszą firmę, częstotliwość wywozu, harmonogramy kierowców oraz ceny za poszczególne usługi uzyskają Państwo kontaktując się telefonicznie, mailowo lub osobiście z biurem obsługi klienta.


Odpady płynne

Usługi wywozu nieczystości płynnych są wykonywane specjalnie do tego celu przystosowanym samochodem ascenizacyjnym wyposażonym w cysternę o pojemności 5m3, która spełnia wszelkie normy ochrony środowiska.

W celu zamówienia odbioru nieczystości płynnych prosimy dzwonić lub przesłać fax. Zamówienia można dokonać również drogą mailową.

Pragniemy poinformować, iż zlecenia odbioru nieczystości płynnych na terenie miasta i gminy Trzebiatów realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00


Odpady stałe

Zbiórka i transport odpadów to jeden z najważniejszych obszarów działalności firmy.

ECO SERWIS świadczy usługi odbioru odpadów, do których należą w szczególności odpady komunalne:
· Odpady pochodzące z gospodarstw domowych
· Odpady komunalne ze sfery usługowo-handlowej
· Odpady wielkogabarytowe
· Odpady z remontów
· Odpady zbierane/gromadzone selektywnie 

Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów zawsze dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań klientów.


Odpady pokonsumpcyjne

Firma ECO SERWIS posiada decyzję nadaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach na odbiór i transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat.3

Świadczymy usługi wywozu odpadów pokonsumpcyjnych (potocznie zwanych zlewkami) na terenie Powiatu Gryfickiego od firm, ośrodków wypoczynkowych, obozów letnich, obiektów gastronomicznych, szkół i przedszkoli.

Produkty pochodzenia zwierzęcego odbierane są w pojemnikach zamkniętych, zabezpieczonych przed wyciekami.

Więcej informacji ...


Gruz i odpady budowlane

Oferujemy usługi wywozu gruzu oraz odpadów budowlanych. Dysponujemy specjalistycznymi samochodami z urządzeniami do odbioru kontenerów oraz samochód samozaładowczy i wyładowczy z urządzeniem HDS, które podstawiamy naszym klientom pod wskazany adres.

Usługi wywozu odpadów budowlanych i gruzu wykonywane są zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Zlecenia dotyczące wywozu kontenerów powinny być złożone pisemnie bądź przesłane faxem na minimum 2 dni przed terminem usługi. Powinny zawierać dane zleceniodawcy oraz adres odstawienia kontenera. Dodatkowo prosimy o określenie czy usługa ma być wykonana jednorazowo czy wielokrotnie.