Informacje o firmie

Firma ECO-SERWIS zajmuje się gospodarowaniem odpadami od 2005r. Podejmuje działania w taki sposób, aby usuwanie odpadów wykonywać zgodnie z ustaleniami lokalnymi i wymogami ochrony środowiska.

Usługi komunalne oraz wywóz gruzu świadczymy klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym, które obsługują mieszkańców miasta i gminy Kołobrzeg, Trzebiatów, Gryfice, Rewal, Dziwnów, Międzyzdroje.

Usługi wywozu nieczystości płynnych świadczymy zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym na terenie miasta i gminy Trzebiatów, Gryfice.

Firma ECO-SERWIS posiada zezwolenie Starosty Powiatu Gryfice na transport odpadów na obszarze całego kraju odpadów innych niż niebezpieczne ważną do 25 stycznia 2026 r. (decyzja z dnia 26 stycznia 2016 r. znak RLiOŚ.6233.27.2015) – zezwolenia: Prezydenta Kołobrzegu, a także Burmistrzów i Wójtów Gmin na usuwanie odpadów komunalnych.

 


Decyzja RLiOŚ.6233.27.2015 w zakresie transportu odpadów

 


Decyzja RLiOŚ.6233.3.2015 w zakresie zbierania odpadów

 


Decyzja ZDGiGK.7051/01/2011 w zakresie opróżniania zbiorników z olejami i tłuszczami jadalnymi

 


Decyzja PIW HP 4242/Tr/76a/1/11 w zakresie odbioru i transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego