Zaplecze techniczne

Do realizacji usług zapewniamy własne, estetyczne kontenery i specjalistyczny sprzęt. Aktualnie dysponujemy specjalistycznymi pojazdami jak śmieciarkami z urządzeniami zagęszczającymi do bezpylnego usuwania odpadów.

Pozatym dysponujemy samochodem (tzw. bramowiec) z urządzeniami przystosowanymi do załadunku i przewozu kontenerów z odpadami wielkogabarytowymi, gruzem budowlanym, samochodem ciężarowym samozaładowczym i wyładowczym z urządzeniem HDS do odpadów budowlanych.

Jednocześnie oferujemy samochód asenizacyjny do odbioru i przewozu nieczystości płynnych oraz ponad 600 różnych rozmiarów kontenerów i pojemników o pojemności 0,1 m3 – 7 m3 przeznaczonych do zbierania, odbioru i transportu odpadów.