Witamy

UWAGA

Informujemy, że za 1 stycznia 2018 roku w miejscowości Mrzeżyno i Rogowo odpady zmieszane odebrane będą 2 stycznia 2018 roku.

 


 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBIATÓW.

W związku z realizacją umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Trzebiatów przez firmę Eco Serwis Roman Elminowski, przedstawiamy nowy harmonogram odbierania odpadów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż odbieranie odpadów komunalnych będzie się odbywało tylko na podstawie wykazu złożonych deklaracji w Urzędzie Gminy Trzebiatów.