Odpady stałe

Zbiórka i transport odpadów to jeden z najważniejszych obszarów działalności firmy.

ECO SERWIS świadczy usługi odbioru odpadów, do których należą w szczególności odpady komunalne:
· Odpady pochodzące z gospodarstw domowych
· Odpady komunalne ze sfery usługowo-handlowej
· Odpady wielkogabarytowe
· Odpady z remontów
· Odpady zbierane/gromadzone selektywnie

Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów zawsze dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań klientów.